Thông tin văn bản
Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 04/09/2014

Về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo năm học 2014-2015

Số ký hiệu: 08/CT-UBND Ngày ban hành: 04/09/2014
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Chỉ thị
Trích yếu:

Về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo năm học 2014-2015

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 08 năm 2014 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: 08CTUBND2014.doc