Thông tin văn bản
Văn bản số 573/VP-KT ngày 24/01/2022 sao gửi Quyết định số 12/QĐ-BCĐTKNL ngày 19/01/2022 của Ban chỉ đạo Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Số ký hiệu: 573/VP-KT Ngày ban hành: 24/01/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 12/QĐ-BCĐTKNL ngày 19/01/2022 của Ban chỉ đạo Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220207143402.zip