Thông tin văn bản
Công văn số 215/UBND-KSTT ngày 22/01/2021 Đôn đốc thực hiện việc cập nhật dịch vụ công trực tuyến Mức độ 4
Số ký hiệu: 215/UBND-KSTT Ngày ban hành: 22/01/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Đôn đốc thực hiện việc cập nhật dịch vụ công trực tuyến Mức độ 4
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 215 ub.signed.pdf