Thông tin văn bản
Văn bản số 3057/VP-KTN ngày 21/07/2016

Về việc : Sao gửi Thông tư số 11/2016/TT--BTNMT

Số ký hiệu: 3057/VP-KTN Ngày ban hành: 21/07/2016
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : Sao gửi Thông tư số 11/2016/TT--BTNMT

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 3057VPKTN2016.rar