Thông tin văn bản
Kế hoạch số 2556/KH-UBND ngày 15/11/2019 Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019
Số ký hiệu: 2556/KH-UBND Ngày ban hành: 15/11/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2556.ub..signed.pdf