Thông tin văn bản
Báo cáo số 23/2017/TT-BTC ngày 16/03/2017

Về việc: sửa đổi, bs một số điều của thông tư 11/2016/TT-BTC

Số ký hiệu: 23/2017/TT-BTC Ngày ban hành: 16/03/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu:

Về việc: sửa đổi, bs một số điều của thông tư 11/2016/TT-BTC

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 232017TTBTC2017. TT 23 CHUNG KHOAN.pdf