Thông tin văn bản
Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 08/06/2016

Ban hành Quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 19/2016/QĐ-UBND Ngày ban hành: 08/06/2016
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: số 04 năm 2016 Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 192016QDUBND2016.doc