Thông tin văn bản
Văn bản số 9005/VP-KT ngày 29/12/2021 Sao gửi thông tư số 17/TT-BXDQuy định một số nội dung về hoạt động giám định tư pháp
Số ký hiệu: 9005/VP-KT Ngày ban hành: 29/12/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi thông tư số 17/TT-BXDQuy định một số nội dung về hoạt động giám định tư pháp
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220117163405.zip