Thông tin văn bản
Quyết định số 45/2013/QĐ-UBND ngày 29/10/2013

Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Số ký hiệu: 45/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 29/10/2013
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: số 13 năm 2013 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: 452013QDUBND2013.doc