Thông tin văn bản
Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 23/03/2017

Thu hồi đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2017

Số ký hiệu: 10/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành: 23/03/2017
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Thu hồi đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2017

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: số 04 năm 2017 Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 102017QDUBND2017.pdf