Thông tin văn bản
Văn bản số 212/VP-KTTC ngày 10/01/2020 Sao gửi Thông tư số 83/2019/TT-BTC ngày 21/11/2019 của Bộ Tài chính
Số ký hiệu: 212/VP-KTTC Ngày ban hành: 10/01/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 83/2019/TT-BTC ngày 21/11/2019 của Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200115093343.zip