Thông tin văn bản
Văn bản số 5423/VP-KGVX ngày 26/07/2022 Sao gửi Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 06/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản giá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Số ký hiệu: 5423/VP-KGVX Ngày ban hành: 26/07/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 06/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản giá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220801101809.zip