Thông tin văn bản
Văn bản số 2840/VP-KGVX ngày 28/04/2022 sao gửi Nghị định số 24/2022/NĐ-CP sửa đổi bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
Số ký hiệu: 2840/VP-KGVX Ngày ban hành: 28/04/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Nghị định số 24/2022/NĐ-CP sửa đổi bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220504150148.zip