Thông tin văn bản
Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 23/05/2019 Ban hành Quy trình bầu cử Trưởng ấp, Trưởng khu phố được tổ chức thành cuộc bầu cử riêng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 19/2019/QĐ-UBND Ngày ban hành: 23/05/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Ban hành Quy trình bầu cử Trưởng ấp, Trưởng khu phố được tổ chức thành cuộc bầu cử riêng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 05 năm 2019 Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 19.qd.PDF