Thông tin văn bản
Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 08/01/2021 Công nhận các huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 năm 2020
Số ký hiệu: 23/QĐ-UBND Ngày ban hành: 08/01/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Công nhận các huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 năm 2020
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 23 qd.signed.pdf