Thông tin văn bản
Văn bản số 1557/VP-TKTH ngày 21/03/2019 Sao gửi văn bản (287/LĐTBXH-VP ngày 11/01/2019)
Số ký hiệu: 1557/VP-TKTH Ngày ban hành: 21/03/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi văn bản (287/LĐTBXH-VP ngày 11/01/2019)
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 1557.rar