Thông tin văn bản
Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 11/07/2011

Về việc tăng cường hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở.

Số ký hiệu: 13/CT-UBND Ngày ban hành: 11/07/2011
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Chỉ thị
Trích yếu:

Về việc tăng cường hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Sổ 08 năm 2011 Người ký:
Đính kèm: 5CT_13_2011.doc