Thông tin văn bản
Văn bản số 7428/VP-KTTC ngày 25/11/2019 Sao gửi Quyết định số 223/QĐ-UBQG2020 của Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020
Số ký hiệu: 7428/VP-KTTC Ngày ban hành: 25/11/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 223/QĐ-UBQG2020 của Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20191126100704.zip