Thông tin văn bản
Quyết định số 1338/QĐ-UBND ngày 25/06/2019 Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2012 2020
Số ký hiệu: 1338/QĐ-UBND Ngày ban hành: 25/06/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2012 2020
Lĩnh vực: Văn hóa Xã hội Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Phạm Văn Tân
Đính kèm: 1338.qd.signed.pdf