Thông tin văn bản
Văn bản số 8270/VP-KGVX ngày 01/12/2021 Sao gửi Văn bản: Văn bản hợp nhất số 4246/VBHN-BLĐTBXH về hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động
Số ký hiệu: 8270/VP-KGVX Ngày ban hành: 01/12/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Văn bản: Văn bản hợp nhất số 4246/VBHN-BLĐTBXH về hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20211203091556.zip