Thông tin văn bản
Kế hoạch số 2529/KH-UBND ngày 12/11/2019 Kế hoạch xác lập Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 2529/KH-UBND Ngày ban hành: 12/11/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch xác lập Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 2529.ub.signed.pdf