Thông tin văn bản
Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 31/01/2012

 Ban hành những giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012

Số ký hiệu: 167/QĐ-UBND Ngày ban hành: 31/01/2012
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

 Ban hành những giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 02 năm 2012 Người ký:
Đính kèm: SO02/QD_167.DOC