Thông tin văn bản
Văn bản số 4642/VP-KGVX ngày 15/07/2021 sao gửi Quyết định số 1158/QĐ-TTg
Số ký hiệu: 4642/VP-KGVX Ngày ban hành: 15/07/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 1158/QĐ-TTg
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210727093512.zip