Thông tin văn bản
Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 21/07/2022 Ban hành Quy định mức tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên tỉnh Tây Ninh đạt thành tích tại các giải thi đấu thể thao cấp quốc gia và cấp tỉnh
Số ký hiệu: 24/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 21/07/2022
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Ban hành Quy định mức tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên tỉnh Tây Ninh đạt thành tích tại các giải thi đấu thể thao cấp quốc gia và cấp tỉnh
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 07 năm 2022 Người ký: Võ Đức Trong
Đính kèm: 24 qppl.signed.pdf