Thông tin văn bản
Kế hoạch số 2446/KH-UBND  ngày 08/10/2018 thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm đối với phần diện tích đất thuộc quyền quản lý của Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa để thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời Tân Châu 1
Số ký hiệu: 2446/KH-UBND  Ngày ban hành: 08/10/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm đối với phần diện tích đất thuộc quyền quản lý của Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa để thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời Tân Châu 1
Lĩnh vực: Kế hoạch - Quy hoạch Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2446.PDF