Thông tin văn bản
Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 16/04/2018

Về việc: Quyết định bãi bỏ các Quyết định do Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020

Số ký hiệu: 07/2018/QĐ-UBND Ngày ban hành: 16/04/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Về việc: Quyết định bãi bỏ các Quyết định do Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 04 năm 2018 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 072018QDUBND2018.qd.PDF