Thông tin văn bản
Văn bản số 3365/VP-KTTC ngày 09/08/2016

Về việc : Ban hành Thông tư số 14/2016/TT-BCT

Số ký hiệu: 3365/VP-KTTC Ngày ban hành: 09/08/2016
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : Ban hành Thông tư số 14/2016/TT-BCT

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 3365VPKTTC2016.rar