Thông tin văn bản
Văn bản số 866/VP-TH ngày 13/02/2018

Sao gửi Kế hoạch số 38/KH-TCTTTg ngày 06/02/2018 của Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ

Số ký hiệu: 866/VP-TH Ngày ban hành: 13/02/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Sao gửi Kế hoạch số 38/KH-TCTTTg ngày 06/02/2018 của Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 866VPTH2018.rar