Thông tin văn bản
Văn bản số 8515/VP-NC ngày 24/09/2023 Sao gửi Thông tư số 14/2023/TT-BNV ngày 05/9/2023 của Bộ Nội vụ
Số ký hiệu: 8515/VP-NC Ngày ban hành: 24/09/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 14/2023/TT-BNV ngày 05/9/2023 của Bộ Nội vụ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230925102300.zip