Thông tin văn bản
Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 23/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 12/11/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 11 năm 2021 Người ký: Võ Đức Trong
Đính kèm: 23 qppl.signed.pdf