Thông tin văn bản
Báo cáo số 30/BC-UBND ngày 04/02/2021 Tiềm năng, thực trạng và định hướng phát triển du lịch nông thôn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 30/BC-UBND Ngày ban hành: 04/02/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Tiềm năng, thực trạng và định hướng phát triển du lịch nông thôn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 30 bc..signed.pdf