Thông tin văn bản
Nghị quyết số 05/2010/NQ-HDND ngày 17/12/2010

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2011.

Số ký hiệu: 05/2010/NQ-HDND Ngày ban hành: 17/12/2010
Cơ quan ban hành: HĐND H. Bến Cầu Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2011.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 17 năm 2010 Người ký:
Đính kèm: NQ_2010_BENCAU.rar