Thông tin văn bản
Văn bản số 1125/VP-KTTC ngày 06/03/2018

(CKS) Về việc :thực hiện Quyết định số 248/QĐ-TTg ngày 28/02/2018

Số ký hiệu: 1125/VP-KTTC Ngày ban hành: 06/03/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

(CKS) Về việc :thực hiện Quyết định số 248/QĐ-TTg ngày 28/02/2018

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 1125VPKTTC2018.rar