Thông tin văn bản
Văn bản số 872/VP-KT ngày 03/02/2021 sao gửi Thông tư của Bộ Giao thông vận tải
Số ký hiệu: 872/VP-KT Ngày ban hành: 03/02/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư của Bộ Giao thông vận tải
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210217104253.zip