Thông tin văn bản
Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 14/11/2011

Về việc Triển khai tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường

Số ký hiệu: 19/CT-UBND Ngày ban hành: 14/11/2011
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Chỉ thị
Trích yếu:

Về việc Triển khai tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 13 năm 2011 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: CT_19.doc