Thông tin văn bản
Quyết định số 2830/QĐ-UBND ngày 17/11/2020 Quyết định phê duyệt danh sách đối tượng được hưởng chế độ mai táng phí (42 người)
Số ký hiệu: 2830/QĐ-UBND Ngày ban hành: 17/11/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định phê duyệt danh sách đối tượng được hưởng chế độ mai táng phí (42 người)
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 2830 qd.signed.pdf