Thông tin văn bản
Văn bản số 20230327163543 ngày 23/03/2023 Sao gửi các văn bản của TW hướng dẫn, giải đáp các kiến nghị về khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các CTMTQG
Số ký hiệu: 20230327163543 Ngày ban hành: 23/03/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi các văn bản của TW hướng dẫn, giải đáp các kiến nghị về khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các CTMTQG
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230327163544.rar