Thông tin văn bản
Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND ngày 11/07/2012

Quy định đối tượng, tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng, điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ngoài các đối tượng đã được quy định tại Quyết định số 78/2001/QĐ-TTg, ngày 16 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ

Số ký hiệu: 06/2012/NQ-HĐND Ngày ban hành: 11/07/2012
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Quy định đối tượng, tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng, điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ngoài các đối tượng đã được quy định tại Quyết định số 78/2001/QĐ-TTg, ngày 16 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 05 năm 2012 Người ký:
Đính kèm: 062012NQHDND.doc