Thông tin văn bản
Văn bản số 5928/VP-KTN ngày 14/12/2017

Về việc :triển khai thực hiện Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT

Số ký hiệu: 5928/VP-KTN Ngày ban hành: 14/12/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc :triển khai thực hiện Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 5928VPKTN2017.rar