Thông tin văn bản
Văn bản số 8197/VP-NCPC ngày 03/11/2020 Sao gửi Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ
Số ký hiệu: 8197/VP-NCPC Ngày ban hành: 03/11/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20201109083602.zip