Thông tin văn bản
Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND ngày 26/06/2010

Về việc Sử dụng nguồn tăng thu và kết dư ngân sách năm 2009 chuyển sang năm 2010
 

Số ký hiệu: 02/2010/NQ-HĐND Ngày ban hành: 26/06/2010
Cơ quan ban hành: HĐND H. DMC Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về việc Sử dụng nguồn tăng thu và kết dư ngân sách năm 2009 chuyển sang năm 2010
 

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 06 năm 2010 Người ký:
Đính kèm: 02-2010-NQ-HDND-DMC.doc