Thông tin văn bản
Quyết định số 1955/UBND-KTTC ngày 10/09/2019 Tiêu chí mời gọi nhà đầu tư tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án trong lĩnh vực thương mại dịch vụ tại huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 1955/UBND-KTTC Ngày ban hành: 10/09/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Tiêu chí mời gọi nhà đầu tư tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án trong lĩnh vực thương mại dịch vụ tại huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1955.qd.signed.pdf