Thông tin văn bản
Quyết định số 2450/QĐ-UBND ngày 01/10/2018 Phê duyệt KH thực hiện ĐA tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn gđ 2018-2020
Số ký hiệu: 2450/QĐ-UBND Ngày ban hành: 01/10/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Phê duyệt KH thực hiện ĐA tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn gđ 2018-2020
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2450.PDF