Thông tin văn bản
Văn bản số 4897/VP-KGVX ngày 18/10/2017

Về việc : (CKS) truyền đạt ý kiến của Lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP Về ban hành CTHĐ thực hiện NQ số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 Bộ Chính trị Khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Số ký hiệu: 4897/VP-KGVX Ngày ban hành: 18/10/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : (CKS) truyền đạt ý kiến của Lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP Về ban hành CTHĐ thực hiện NQ số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 Bộ Chính trị Khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 4897VPKGVX2017.rar