Thông tin văn bản
Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 02/04/2015

Ban hành Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 17/2015/QĐ-UBND Ngày ban hành: 02/04/2015
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 04 năm 2015 Người ký:
Đính kèm: 172015QDUBND2015.doc