Thông tin văn bản
Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ngày 31/10/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 62/2009/QĐ-UBND, ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài Chính.

Số ký hiệu: 47/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 31/10/2013
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 62/2009/QĐ-UBND, ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài Chính.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: số 13 năm 2013 Người ký:
Đính kèm: 472013QDUBND2013.doc