Thông tin văn bản
Văn bản số 3385/VP-VHXH ngày 18/05/2020 Sao gửi văn bản: Quyết định số 1978/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Số ký hiệu: 3385/VP-VHXH Ngày ban hành: 18/05/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi văn bản: Quyết định số 1978/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200520085252.zip