Thông tin văn bản
Văn bản số 4828/VP-KTTC ngày 10/07/2020 Sao gửi Công văn số 7330/BTC-CST
Số ký hiệu: 4828/VP-KTTC Ngày ban hành: 10/07/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Công văn số 7330/BTC-CST
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200713074757.zip