Thông tin văn bản
Văn bản số 11/VP-TH ngày 04/01/2019 Sao gửi văn bản (164/2018/NĐ-CP)
Số ký hiệu: 11/VP-TH Ngày ban hành: 04/01/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi văn bản (164/2018/NĐ-CP)
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 11.rar