Thông tin văn bản
Văn bản số 3730/VP-NC ngày 10/06/2021 Sao gửi Quyết định 889/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 3730/VP-NC Ngày ban hành: 10/06/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định 889/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210616104235.zip